Delimo sa vama deo poslovne atmosfere, uspehe i izazove koje je kompanija MEGA SOLUTION doživela u 2020. godini. Uspeli smo da zauzmemo jednu od vodećih pozicija u poslovima opremanja PCR laboratorija, kao i otpreme laboratorijske opreme krajnjim korisnicima kao što su galenske laboratorije, biohemijske, mikrobiološke i fizičko-hemijske laboratorije. S tim u vezi, imali smo postojane izazove na koje smo odgovorili maksimalno profesionalno, pronalazeći tehnička rešenja za svaki izazov.

Ciljni projekti u 2020. godini su uspešno realizovani zahvaljujući posvećenosti, timskom duhu i entuzijazmu članova tima MEGA SOLUTION DOO.
Aktivirana je najveća ON-LINE prodavnica za laboratorijsko staklo, opremu i potrošni materijal, a u sklopu sedišta firme opremljenja je i savremena ispitno-servisna laboratorija za proveru ispravnosti merila. Takođe, u skladu sa povećanjem poslovanja pridružili su nam se novi članovi tima stručni u oblastima prodaje i tehničkog znanja, kao i proširenje voznog parka sa dva nova dostavna vozila koja su deo logističkog sektora.

Stekli smo priznanje i sertifikat koji potvrđuje veću bonitetnu ocenu poslovanja i kreditni rejting A++.

Od većih projekata bitno je napomenuti još i da su potpisana dva velika ugovora za distribuciju zaštitne opreme, deo našeg prodajnog programa, sa kompanijama JP POŠTE SRBIJE i ruskog lanca trgovina MERE I SFETOFOR i na taj način su najtraženiji proizvodi postali dostupni i fizičkim licima širom Srbije.

Comments are disabled.