Standardni program laboratorijskog stakla CHEMLAND

 

Laboratorijski kvalitativni levkovi

Kratka i duga cev

Dijametar: Ø35mm; Ø40mm; Ø50mm; Ø55mm; Ø65mm; Ø70mm; Ø75mm; Ø80mm; Ø100mm; Ø125mm; Ø150mm;

 

 

Laboratorijske boce  

 • Laboratorijska boca PLAVI ČEP, autoklavibilna BORO 3.3 GL45 , 50m, CHEMLAND
 • Laboratorijska boca PLAVI ČEP, autoklavibilna BORO 3.3 GL45 , 100m, CHEMLAND
 • Laboratorijska boca PLAVI ČEP, autoklavibilna BORO 3.3 GL45 , 250m, CHEMLAND
 • Laboratorijska boca PLAVI ČEP, autoklavibilna BORO 3.3 GL45 , 500m, CHEMLAND
 • Laboratorijska boca PLAVI ČEP, autoklavibilna BORO 3.3 GL45 , 1000m, CHEMLAND
 • Laboratorijska boca PLAVI ČEP, autoklavibilna BORO 3.3 GL45 , 2000m, CHEMLAND

 

 

 

Odmerne tikvice i cilindri

 • Odmerna tikvica,PP zatvarač, 5ml 07/16,  CHEMLAND
 • Odmerna tikvica,PP zatvarač 25ml 10/19 CHEMLAND
 • Odmerna tikvica,PP zatvarač 50ml 12/21 CHEMLAND
 • Odmerna tikvica,PP zatvarač, 200ml, 14/23 CHEMLAND
 • Odmerna tikvica,PP zatvarač, 250ml 14/23 CHEMLAND
 • Odmerna tikvica,PP zatvarač, 500ml 19/26 CHEMLAND
 • Odmerna tikvica,PP zatvarač, 1000ml 24/29 CHEMLAND
 • Odmerna tikvica,PP zatvarač, 2000ml 24/29 CHEMLAND
 • Cilindar graduisan VF, A klasa, 50 ml,CHEMLAND
 • Cilindar stakleni 250 ml CHEMLAND
 • Cilindar stakleni 500 ml CHEMLAND
 • Cilindar stakleni 1000 ml CHEMLAND
 • Cilindar za mešanje sa PP zatvaračem +  PP osnova 250ml, Chemland
 • Cilindar za mešanje sa PP zatvaračem +  PP osnova 500ml, Chemland

Levak po Squibb-u teflonska slavina

 • Levak po Squibb-u teflonska slavina 50ml
 • Levak po Squibb-u teflonska slavina 100ml
 • Levak po Squibb-u teflonska slavina 250ml
 • Levak po Squibb-u teflonska slavina 500ml
 • Levak po Squibb-u teflonska slavina 1000ml
 • Levak po Squibb-u teflonska slavina GRADUISAN 500ml
 • Levak po Squibb-u teflonska slavina GRADUISAN 1000ml

EPRUVETE

 

 

 

Epruveta za centrifugu 50 ml okruglo dno, graduisana, CHEMLAND

 

 

 

 • Epruvete bacto 12×75, CHEMLAND
 • Epruvete bacto 12×100, CHEMLAND
 • Epruvete bacto 13×100, CHEMLAND
 • Epruvete bacto 13×130, CHEMLAND
 • Epruvete bacto 16×160, CHEMLAND
 • Epruvete bacto 18×180, CHEMLAND
 • Epruvete bacto 20×2000, CHEMLAND
 • Epruvete za centrifugu konusne graduisane 10ml,CHEMLAND

Epruvete za centrifugu konusne graduisane 15ml, CHEMLAND

 

 

 

 

 

 • Epruveta durham cevi 6x40mm
 • Epruveta durham cevi 6x50mm
 • Epruveta durham cevi 8x55mm

 

 

 

 

 

 • Petri posude staklene
 • Petri posuda staklen 90 x 15mm
 • Petri posuda staklen 100 x 15mm

 

 

 

Boce za vakum filtraciju

 • Boca vakuum sisaljka sa staklenim konektorom 100 ml, CHEMLAND
 • Boca vakuum sisaljka sa staklenim konektorom 500 ml, CHEMLAND
 • Boca vakuum sisaljka sa staklenim konektorom 1000 ml, CHEMLAND

Tikvice po Erlenmeyeru

 • Tikvica Erlenmayer ŠG 100 ml, KUMBLE
 • Tikvica Erlenmayer ŠG 150 ml , CHEMLAND
 • Tikvica Erlenmayer ŠG 250 ml , KIMBLE
 • Tikvica Erlenmayer ŠG 500 ml , KIMBLE
 • Tikvica Erlenmayer ŠG 1000 ml , TGI
 • Tikvica Erlenmayer ŠG 2000 ml , CHEMLAND
 • Tikvica Erlenmayer UG 100 ml , CHEMLAND
 • Tikvica Erlenmayer UG 150 ml , CHEMLAND
 • Tikvica Erlenmayer UG 250 ml , CHEMLAND
 • Tikvica Erlenmayer UG 300 ml , CHEMLAND
 • Tikvica Erlenmayer UG 500 ml , CHEMLAND
 • Tikvica Erlenmayer  NS .29/32 šlif 50ml CHEMLAND
 • Tikvica Erlenmayer NS 29/32 šlif 100ml CHEMLAND
 • Tikvica Erlenmayer NS 29/32 šlif 250ml CHEMLAND
 • Tikvica Erlenmayer  NS 29/32 šlif 300ml CHEMLAND
 • Tikvica Erlenmayer  NS 29/32 šlif 500ml CHEMLAND
 • Tikvica Erlenmayer  NS 29/32 šlif 1000ml CHEMLAND

Laboratorijske čaše

 • Laboratorijska čaša NF 10 ml BORO 3.3,  CHEMLAND
 • Laboratorijska čaša NF 25 ml BORO 3.3,  CHEMLAND
 • Laboratorijska čaša NF 50 ml BORO 3.3,  CHEMLAND
 • Laboratorijska čaša NF 100 ml BORO 3.3,  CHEMLAND
 • Laboratorijska čaša NF 150 ml BORO 3.3,  CHEMLAND
 • Laboratorijska čaša NF 250 ml BORO 3.3,  CHEMLAND
 • Laboratorijska čaša NF 300 ml BORO 3.3,  CHEMLAND
 • Laboratorijska čaša NF 400 ml BORO 3.3,  CHEMLAND
 • Laboratorijska čaša NF 500 ml BORO 3.3,  CHEMLAND
 • Laboratorijska čaša NF 800 ml BORO 3.3,  CHEMLAND
 • Laboratorijska čaša NF 1000 ml BORO 3.3,  CHEMLAND
 • Laboratorijska čaša NF 2000 ml BORO 3.3,  CHEMLAND
 • Laboratorijska čaša NF 3000 ml BORO 3.3,  CHEMLAND

Piknometri

 • Piknometar Gay Lussac  10ml, Chemland
 • Piknometar Gay Lussac  50ml, Chemland
 • Piknometar Gay Lussac  100ml, Chemland
 • Piknometar sa termometrom 10ml, CHEMLAND
 • Piknometar sa termometrom 25ml, CHEMLAND
 • Piknometar sa termometrom 50ml, CHEMLAND
 • Piknometar sa termometrom 100ml, CHEMLAND

Reagens boce i boce kapalice  

 • REAGENS BOCA ŠG SVETLA 50ml , Chemland
 • REAGENS BOCA ŠG SVETLA 100ml , Chemland
 • REAGENS BOCA ŠG SVETLA 250ml , Chemland
 • REAGENS BOCA ŠG SVETLA 500ml , Chemland
 • REAGENS BOCA ŠG SVETLA 1000ml , Chemland
 • REAGENS BOCA ŠG SVETLA 2000ml , Chemland
 • REAGENS BOCA ŠG TAMNA 50ml, Chemland
 • REAGENS BOCA ŠG TAMNA 250ml, Chemland
 • REAGENS BOCA ŠG TAMNA 500ml, Chemland
 • REAGENS BOCA ŠG TAMNA 1000ml, Chemland
 • REAGENS BOCA ŠG TAMNA 2000ml, Chemland
 • Boca kapalica sa pipetom SVETLA 60ml, Chemland
 • Boca kapalica sa pipetom SVETLA 100ml, Chemland
 • Boca kapalica sa pipetom SVETLA 250ml, Chemland

Automaske birete po Pellet-u sa teflonskom slavinom

 • Automatska bireta staklena po Pellet-u CZECH 1x PTFE slavina Schellbach crta , 10ml  class AS 0,02, DIN 12700, SVETLA, Chemland
 • Automatska bireta staklena po Pellet-u CZEC,H 1x PTFE slavina Schellbach crta 50ml  class AS 0,1, DIN 12700, SVETLA, Chemland
 • Bireta po Schellbach-u,  prava PTFE slavina kl.B 25ml ± 0,10, Chemland
 • Bireta po Schellbach-u,  prava PTFE slavina kl.B 50ml,± 0,10, Chemland
 • Bireta po Schellbach-u,  prava PTFE slavina kl.B 100ml,± 0,20, Chemland
 • Gumena pumpica sa mrežom za biretu po Pellet-u
 • Boca staklena za biretu po Pellet-u SVETLA  29/32,  2000ml, Chemland
 • Boca za birete po PELLET-u , TAMNA,  29/32,  2000ML, Chemalnd

Butirometri za mlekarsku industriju

 • Butirometar za mleko  0-6%
 • Butirometar za mleko 0-7%
 • Butirometar za mleko 0-8%
 • Butirometar za pavlaku  0-40 % :0.5
 • Butirometar za maslac 0-70-90 % :0.5
 • Butirometar za sir 0-40 % :0.5
 • Butirometar za crem 0-20 % za sladoled
 • Patent zatvarač  FIBU
 • Ključ za zatvrač FIBI
 • Ključ zatvarač GERBAL
 • Podesivi zatvarač GERBAL
 • Četka za čišćenje butirometre
 • Stalak za butirometre 12 mesta
 • Lactodenzimetar za mleko po Gerber-u,mali, sa termometrom 1.020-1.035:0.0005 g/ml, standardni model
 • Gumeni zapušač za butirometre standardni 11x16x43mm

APARATURE I SETOVI

 • Aparatura staklena po Soxhlet-u-efektivna dužina ekstraktora 170 mm, totalna dužina 300 mm, šlif 29/32 + 45/40; Efektivna dužina kondenzatora 240 mm, totalna dužina 330 mm, slif 45/40, Tikvica ravno dno 150 ml 29/32 staklo BORO 3.3, Chemland

Eksikatori

 • Eksikator običan sa uloškom 240mm, Chemland
 • Eksikator običan sa uloškom 300mm, Chemland
 • Vakuum eksikator običan sa uloškom 240mm, Chemland
 • Vakuum eksikator običan sa uloškom 300mm, Chemland
Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na:
email: prodaja@megasolution.rs
tel: 011/2150-556