Servis Laboratorijskih Centrifuga

U sklopu usluga servisa laboratorijskih centrifuga, naš stručni tim Vam nudi sledeće:

  • Zamena mikroprocesorske ploče
  • Zamena četkica
  • Zamena kontrolera za broj obrtaja
  • Popravka centrifuga
  • Provera broja obrtaja sa digitalnim tahometrom
  • Izveštaj o ispravnosti uređaja
  • Garancija na servis

Servis u sklopu kompanije  MEGA SOLUTION obavlja profesionalnu zamenu mikroprocesorske ploče, zamenu četkica i popravku centrifuga. Servis obavljaju kvalifikovani stručnjaci.

Pogledajte više na stranici laboratorijske centrifuge.

Kako je naše iskustvo da je jedna od najbitnijih stavki pravilno rukovanje, čišćenje i održavanje centrifuga, naš stručni tim daje našim klijentima uputstvo za pravilno korišćenje i održavanje centrifuga.

Obavljamo servis najvećih svetskih proizvođača: SIGMA, EPPENDORF, THERMO FISHER, TEHNICA, HETTICH

Za sva dodatna tehnička pitanja kontaktirajte nas na:
email: office@megasolution.rs
tel: 011/2150-556