Za sva dodatna tehnička pitanja kontaktirajte servis centar na:
email: service@megasolution.rs
tel: 011/2150-556