PP Laboratorijske čaše sa drškom

 • PP Čaša sa drškom graduisana 100ml, Chemland
 • PP Čaša sa drškom graduisana 250ml Chemland
 • PP Čaša sa drškom graduisana 500ml Chemland
 • PP Čaša sa drškom graduisana 1000ml Chemland
 • PP Čaša sa drškom graduisana 2000ml Chemland
 • PP Čaša sa drškom graduisana 5000ml Chemland
7374_image

PP Cilindri graduisani i tikvice

 • PP Cilindar sa izlivom graduisan 100 ml, Chemland
 • PP Cilindar sa izlivom graduisan 500 ml, Chemland
 • PP Cilindar sa izlivom graduisan 1000 ml, Chemland
 • Odmerna tikvica PP sa zatvaračem 50ml, Chemland
 • Odmerna tikvica PP sa zatvaračem 500ml, Chemland
 • Odmerna tikvica PP sa zatvaračem 1000ml, Chemland
 • Pipeta po pasteru  3,0ml pak =500pcs. CHEMLAND
 • PP tikvica Erlenmayer  100ml sa zatvaračem, Chemland
 • PP tikvica Erlenmayer 250ml sa zatvaračem, Chemland
 • PP tikvica Erlenmayer  500ml sa zatvaračem, Chemland
7644_image

Epruvete

 • Falcon tuba 50 ml samostojeća, 25/1 pakovanje, CHEMLAND
 • FALCON test tuba 50ml gr – A 10pcs. Conical, ABDOS
 • FALCON test tuba 15ml gr – A sterilne 10pcs. Conical, ABDOS
 • EPPENDORF test tuba za centrifugu 0,5ml pak =1000/1 CHEMLAND
 • EPPENDORF  test tuba za centrifugu 1,5ml gr – A pak=500/1 CHEMLAND
 • EPPENDORF  test tuba za centrifugu 2,0ml gr – A sa poljem za pisanje  pak=500/1 CHEMLAND
 • Test tuba Criovial 1.8 ml sa PP poklopcem, pakovanje 500/1, ABDOS
 • Test tuba Criovial 5.0 ml sa PP poklopcem, pakovanje 200/1, ABDOS
7642_image

Pomoćni laboratorijski materijal

22

Kutija za predmetna stakla

7561_image

Boca za destilovanu vodu sa slavinom od 5000 ml, Chemland
Boca za destilovanu vodu sa slavinom od 25000 ml, Chemland

7832_image
 • Tabla za sušenje laboratorijskog posuđa 450 x 350 x 20, Chemland
 • Stalak PP za staklene pipete 94 mesta, Chemland
image_1218_1.jpg_7

Plastično postolje za okrugle tikvice diam. 160mm, Chemland

image_1050356_1_26247_1_24124_1_64532_1_26801_1_185125_3_23903_1_139321_6_1_1_2_5_2473

Stalak za cilindre po NESSLER 50ML, Chemland

image_13168

Laboratorijske PP boce i boce od PE-LD,PE-HD, PFA

 • Laboratorijska boca sa natpisom ETILEN
 • Laboratorijska boca sa natpisom ACETON
 • Laboratorijska boca sa natpisom METHANOL
 • Laboratorijska boca sa natpisom ISO-PROPANOL
 • Špric boca od 100ml
 • Špric boca od 500ml
 • Špric boca od 1000ml
 • Boce PP za uzorkovanje ŠG 100 ml
 • Boce PP za uzorkovanje ŠG 250 ml
 • Boce PP za uzorkovanje ŠG 500 ml
 • Boce PP za uzorkovanje ŠG 1000 ml
7401_image

Gumeni zapušači 

 • Gumeni zapušač dno 8mm, vrh 12mm i  visina 20mm
 • Gumeni zapušač dno 12,5mm, vrh 16,5mm i  visina 20mm
 • Gumeni zapušač dno 17mm, vrh 22mm i  visina 25mm
 • Gumeni zapušač dno 18mm, vrh 24mm i  visina 30mm
 • Gumeni zapušač dno 26mm, vrh 23mm i  visina 30mm
 • Gumeni zapušač dno 29mm, vrh 35mm i  visina 30mm
 • Gumeni zapušač dno 31mm, vrh 38mm i  visina 35mm
 • Silikonski zapušači
 • PTFE zapušači
7670_image

Nastavci za аutomatsku pipetu  

 • Nastavci za automatsku pipetu 2-200ul, žute , 1000/1, ABDOS
 • Nastavci za automatsku pipetu 100-1000ul, plave , 500/1, ABDOS
 • Nastavci za pipete AB type 1000-10000 ul- neutral, pakovanje 100/1, ABDOS
 • PP špatule raznih dimenzija
 • PP kašike raznih dimenzija
7721_image

Ostali PP laboratorijski potrošni pribor

 • PP eksikotori obični i vakuum eksikatori
 • PP boce različitih dimenzija sa levkom i bez levka
 • Kivete i tacne za laboratorijskih instrumenata
 • Pincete i forcepsi
 • Kašike za odmeravanje praškastih materija
7651_image