Mega Solution nudi veliki izbor laboratorijske, merne, industrijske i opreme za proizvodnju

Etaloniranje laboratorijske i merne opreme prema standardu SRPS ISO/ IEC 17025/2006

Mikroskopi, spektrofotometri, vage, sušnice, autoklavi, magnetne mešalice, inkubatori, centrifuge, destilatori, peći za žarenje, homogenizatori, vodena kupatila, vakuum pumpe, klima komore, laminarne komore, digestori…

HACCP oprema, termometri, termohigrometri, barometri, pH metri, konduktometri, refraktometri, oksigenometri, radionička merila i alati…

Laboratorijsko staklo, laboratorijska plastika, filter papir, laboratorijski metalni pribor, laboratorijski porcelan, silikonska i gumena creva, sanitetski materijal, prohromske medicinske posude visoke čistoće…

Mega Solution obezbeđuje brz i efikasan servis na osnovu besplatnoj proceni kvara koja je prethodno obavljena sve sa ciljem veća i brža dostupnost aparata klijenta.

 • null

  Nenad Davidović

  Specijalista za optičke instrumente

 • null

  Ivan Popović

  Servisiranje elektronske,laboratorijske i opreme u metrologiji

 • null

  Ivana Megovska-Petković

  Menadžer prodaje mikroskopa,laboratorijske opreme,servisiranja i etaloniranja

 • null

  Jasmina Ilić

  Menadžer prodaje laboratorijskog stakla i materijala

sert
firma
sert