PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE I MONTAŽA

 • Elektronska sušara za voće, povrće, zrno i lekovito bilje
 • Elektronska sušara za šljivu
 • Elektronska sušara za testenine, pečurke i ostale kulture

Sušare modeli MS su namenjene za sušenje voća, povrća i lekovitog bilja, kapaciteta do 200 kg/24h kao osnova u voćarskoj proizvodnji.

KONSTRUKTIVNA IZVEDBA: Prema načinu sušenja, spadaju u indirektne sušare sa prinudnom ventilacijum. Izrađuju se u samostojećoj panelnoj (metalnoj) izvedbi od materijala dozvoljenih za upotrebu u prehambenoj industriji, a međuprostor je ispunjen lakom izolacijom. Sa prednje strane postavljena su vrata sa ručnim mehanizmom za otvaranje.

ELEKTRONSKA SUŠARA ZA VOĆE I POVRĆE MODEL MS200S – ZAPREMINA 200kg

 • Dimenzije: 230cm (visina)x160cm (dubina)x160cm (širina)
 • Instalirana snaga: 2500w
 • Broj lesa:  40
 • Temperaturni opseg : 0-65, max 65C.
 • Opseg relativne vlažnosti :0-80 RH%.
 • Sigurnosni thermostat na 70C.
 • Hidrostat je tehnički povezan sa elektromotorom koji izbacuje vlagu van sušare u donjem delu uređaja.
 • Mogućnost postavljanje i rad sušare u zatvorenim prostorijama ( crevo za izbacivanje vlage u sklopu isporuke).
 • Pokretni točkovi za mobilnost sušare i adekvatne kočnice za fiksiranje.
 • Prohromske police veličina otvora 2,5 x 2mm ili prema zahtevu kupca.
 • Ramovi lesa su od parene bukovine , a mreža od prohroma.

ELEKTRONSKA SUŠARA ZA VOĆE, POVRĆE I LEKOVITA BILJA MODEL MS100S – ZAPREMINA 100kg

 • Dimenzije: 230cm (visina)x110cm (dubina)x110cm (širina)
 • Instalirana snaga: 1500w
 • Broj lesa:  20
 • Temperaturni opseg : 0-65, max 65C.
 • Opseg relativne vlažnosti :0-80 RH%.
 • Sigurnosni thermostat na 70C.
 • Hidrostat je tehnički povezan sa elektromotorom koji izbacuje vlagu van sušare u donjem delu uređaja.
 • Mogućnost postavljanje i rad sušare u zatvorenim prostorijama ( crevo za izbacivanje vlage u sklopu isporuke).
 • Pokretni točkovi za mobilnost sušare i adekvatne kočnice za fiksiranje.
 • Prohromske police: prema zahtevu kupca.
 • Ramovi lesa su od parene bukovine , a mreža od prohroma.

ELEKTRONSKA SUŠARA ZA ŠLJIVU MODEL MS50S – ZAPREMINA 50kg

 • Dimenzije: 120cm (visina)x110cm (dubina)x140cm (širina)
 • Težina: 85 kg
 • Instalirana snaga: 830w
 • Broj lesa: 10
 • Temperaturni opseg : 0-65, max 65C.
 • Opseg relativne vlažnosti :0-80 RH%.
 • Sigurnosni thermostat na 70C.
 • Hidrostat je tehnički povezan sa elektromotorom koji izbacuje vlagu van sušare u donjem delu uređaja.
 • Mogućnost postavljanje i rad sušare u zatvorenim prostorijama ( crevo za izbacivanje vlage u sklopu isporuke).
 • Pokretni točkovi za mobilnost sušare i adekvatne kočnice za fiksiranje.
 • Prohromske police: prema zahtevu kupca.
 • Ramovi lesa su od parene bukovine, a mreža od prohroma.