Servis Analitičkih Instrumenata

U sklopu usluga servisa analitičkih Instrumenata, naš stručni tim Vam nudi sledeće:

  • Zamena digitalnog displeja (konduktometre, pH metre, oksigenometre)
  • Čišćenje elektrode i kalibracija instrumenta
  • Popravka elektronskih delova na instrumentu
  • Zamena elektrode (pH, TDS, ORP)
  • Popravka titratora sa zamenom rezervnih delova
  • Izveštaj o ispravnosti uređaja
  • Garancija na servis
  • Etaloniranje pH metara i konduktometara i izdavanje uverenja o etaloniranju

 

Obavljamo servis analitičkih instrumenata sledećih proizvođača: Chemland, Hanna Instruments, Milwakuee, TESTO, Mettler Toledo, Methrom

Za sva dodatna tehnička pitanja kontaktirajte servis centar na:
email: servis@megasolution.rs
tel: 011/2150-556