Servis Autoklava, Sterilizatora, Inkubatora, Peći za Žarenje I Vodena Kupatila

U sklopu usluga servisa mikroskopa, naš stručni tim Vam nudi sledeće:

  • Digitalizacija svih vrsta komora
  • Zamena temperature sonde
  • Popravka izolacije i mehaničke prepravke
  • Popravka davača pritiska na autoklavu
  • Zamena termoizolacije kod peći za žarenje
  • Etaloniranje sterilizatora, termostata, vodena kupatila i peći za žarenje (sve vrste temperaturne komore) i izdavanje uverenja o etaloniranju
  • Izveštaj o ispravnosti uređaja
  • Garancija na servis

 

 

Obavljamo servis autoklava, sterilizatora, termostata, vodena kupatila i peći za žarenje najvećih svetskih proizvođača: SELECTA, WITEG, LABDEX, MEMMERT, NUVE, SUTJESKA, INSTRUMENTARIA ZAGREB, Tuttnauer

Za sva dodatna tehnička pitanja kontaktirajte servis centar na:
email: servis@megasolution.rs
tel: 011/2150-556