Servis Laboratorijske Opreme Opšte Namene

U sklopu usluga servisa laboratorijske opreme opšte namene, naš stručni tim Vam nudi sledeće:

  • Servis magtnetnih mešalica
  • Servis laboratorijskih destilatora
  • Servis homogenizatora
  • Servis automatskih pipeta, dispenzora i digitalnih bireta (Čišćenje i podešavanje, zamena opruge i etaloniranje automatskih pipeta, dispenzora i digitalnih bireta)
  • Servis polarimetara
  • Servis analitičkih i tehničkih vaga
  • Izveštaj o ispravnosti uređaja
  • Garancija na servis

Obavljamo servis laboratorijske opreme opšte namene najvećih svetskih proizvođača: SELECTA, WITEG, LABDEX, MEMMERT, NUVE, SUTJESKA, INSTRUMENTARIA ZAGREB, Tuttnauer

Za sva dodatna tehnička pitanja kontaktirajte servis centar na:
email: servis@megasolution.rs
tel: 011/2150-556