Po izboru Privredne komore Srbije i bonitetne kuće Coface, kompanija MEGA SOLUTION DOO je svrstana u grupu uspešnih i pouzdanih preduzeća. Sertifikat EXCELLENT je izdat kao rezultat za poslovnu uspešnost i kredibilnost i na taj način pokazuje sigurnost domaćim i inostranim partnerima u poslovanju sa ovom kompnijom. Dobijanje ovog sertifikata pruža sigurnost i poverenje klijentima prilikom globalne kupovine, kao i preko internet  sajta www.megasolution.rs i www.megasolution-shop.rs

Pomoću EXCELLENT sertifikata, Privredna komora Srbije je odlučila da pomogne u izgradnji kvaliteta preduzeća na globalnom tržištu i na taj način učvrsti tržišnu poziciju kompanije MEGA SOLUTION DOO u predstavljanju svojih proizvoda i usluga na globalnom tržištu preko platforme Excellent SME Market. Usluge i proizvodi kompanije MEGA SOLUTION DOO su već uspešno plasirani i promovisani na tržištu Afričkih zemalja ( Angola i Kenija) kao i saradnjom sa kompanijama širom Balkana.

Nova platforma  Excellent SME Market  dostupna je putem projektne internet stranice http://www.excellentsme.com/ ili direktno na https://market.excellentsme.com http://www.excellentsme.com/

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *