UREĐAJ ZA MERENJE KOEFICIJENTA REFLEKSIJE/ APSORPCIJE FILTER PAPIRA

REFLEKTOMETAR – RF1_5G_V1

Reflektometar je digitalni optički uređaj predvidjen za istovremeno merenje koeficijenta refleksije i koeficijenta apsorpcije filter papira za čadj. Uređaj je izradjen shodno Pravilniku o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 54 od 08.08.1992. godine, uslovima SRPS ISO 9001 i medjunarodnim standardima ISO 4219 i 9835.

OSNOVNI DELOVI UREĐAJA

 • Mikrokontrolerka štampana ploča;
 • Optička merna sonda sa pločicom za filter papir;
 • Softver na srpskom jeziku;
 • Tastatura za upravljanje, kalibraciju i memorisanje;
 • Displej;
 • Kućište.

OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Napajanje iz električne mreže ~230[VAC], 50[Hz];
 • Uključenje/isključenje uredjaja vrši se ručno preko On-Off prekidača;
 • Neosetljiv na dnevnu svetlost;
 • Upravljanje i rad uredjaja automatski – mikrokonrolerski;
 • Poseduje softver na srpskom jeziku za prikaz, kalibraciju, memorisanje parametara i željenih rezultata merenja: podešavanje tekućeg vremena i datuma, memorisanje kalibracionih tačaka – do šest kalibracionih tačaka i očitavanje poslednjih deset memorisanih vrednosti merenja.
 • Svaka komunikacija sa mikrokontrolerom se obavlja preko tastature (bez ručnih podešavanja potenciometrom), a prikazivanja na digitalnom displeju;
 • Merenje posredstvom digitalnog senzora sa rezolucijom 0.01 – rezultati preciznosti na dve decimale;
 • Tačnost uredjaja: ± 1[%];
 • Prečnik očitavanja: Ø 30 [mm] (svetli otvor Ø 25 [mm]);
 • Prikazuje istovremeno rezultate merenja: koeficijent refleksije R [%] (koji treba da se kreće linearno u intervalu od 0-100[%]) i koeficijent apsorpcije A [%] – na displeju;
 • Veza optičke merne sonde sa mikrokontrolerskom štampanom pločom:širmovani kabl LiYCY 3×0.5[mm];
 • Temperaturni opseg upotrebe uredjaja: sobna temperatura;
 • Dimenzije do: 200x250x100 [mm];
 • Masa do 2 [kg];
 • Uz uređaj da se isporuči mrežni euro kabl dužine 1.5 [m].

Svaki Reflektometar se može podesiti i etalonirati u akreditovanoj laboratoriji.