LABORATORIJSKI INKUBATOR SA VENTILATOROM, ZAPREMINA 45 LITARA,
MODEL 06-WPL-45 BE, CHEMLAND

Prinudna cirkulacija vazduha, cirkulacioni sistem koji obezbeđuje ravnomernu distribuciju temperature
* radna komora od nerđajućeg čelika, sa zaobljenim uglovima; mogućnost promene položaja polica
* veliki LCD displej: temperatura, tajmer, zaštita od pregrevanja
* nezavisno sigurnosno kolo za temperaturu izaziva automatsko isključivanje uređaja kada se prekorači podešena vrednost
* RS-485 interfejs – opciono
* vrata sa prozor koji omogućava posmatranje unutrašnjosti uređaja, silikonska zaptivka.
Zapremina: 45 litara
Raspon radne temperature od +5 do 120 ° C.
Preciznost: +/-0,2
Stabilnost temperature: 0,1 +/- 0,2
Funkcija memorije parametara.
LCD ekran i tajmer.
Mogućnost podešavanja položaja polica.
Mogućnost programiranja postavki i memorisanja programa.
Zaštita od pregrevanja.
Inteligentni programabilni kontroler sa mogucnošću programiranja 30 odeljaka.

LABORATORIJSKI INKUBATOR SA VENTILATOROM MODEL 06-WPL- 65 BE, 65L, OPSEG +5-120°C, CHEMLAND

Zapremina: 65L
Temperaturni opseg: +5-120°C
Preciznost temperature: +/-0.2
Stabilnost temperature: 0.1 +/- 0.2°C
Dimenzije komore: 400x360x450 mm
Prinudna cirkulacija vazduha, cirkulacioni sistem koji obezbedjuje ravnomernu distribuciju temperature.
Radna komora od nerdjajućeg čelika, sa zaobljenim uglovima; mogućnost promene položaja polica.
Veliki LCD ekran: temperatura, tajmer, zaštita od pregrevanja.
Nezavisno sigurnosno kolo za temperaturu izaziva automatsko isključivanje uredjaja kada se prekorači podešena vrednost.
PC-485 interfejs – opciono
Vrata sa prozora koji omogućava posmatranje unutrašnjosti uredjaja, silikonska zaptivka.

LABORATORIJSKI INKUBATOR SA VENTILATOROM 125L, MODEL 06-WPL-125 BE, OPSEG +5-120°C, CHEMLAND

Zapremina: 125L
Temperaturni opseg: +5-120°C
Preciznost temperature: +/-0.2
Stabilnost temperature: 0.1 +/- 0.2°C
Prinudna cirkulacija vazduha, cirkulacioni sistem koji obezbedjuje ravnomernu distribuciju temperature.
Radna komora od nerdjajućeg čelika, sa zaobljenim uglovima; mogućnost promene položaja polica.
Veliki LCD ekran: temperatura, tajmer, zaštita od pregrevanja.
Nezavisno sigurnosno kolo za temperaturu izaziva automatsko isključivanje uredjaja kada se prekorači podešena vrednost.
PC-485 interfejs – opciono
Vrata sa prozora koji omogućava posmatranje unutrašnjosti uredjaja, silikonska zaptivka.

LABORATORIJSKI INKUBATOR SA VENTILATOROM 230L, MODEL 06-WPL-230 BE, OPSEG +5-120°C, CHEMLAND

Zapremina: 230L
Temperaturni opseg: +5-120°C
Preciznost temperature: +/-0.2
Stabilnost temperature: 0.1 +/- 0.2°C
Prinudna cirkulacija vazduha, cirkulacioni sistem koji obezbedjuje ravnomernu distribuciju temperature.
Radna komora od nerdjajućeg čelika, sa zaobljenim uglovima; mogućnost promene položaja polica.
Veliki LCD ekran: temperatura, tajmer, zaštita od pregrevanja.
Nezavisno sigurnosno kolo za temperaturu izaziva automatsko isključivanje uredjaja kada se prekorači podešena vrednost.
PC-485 interfejs – opciono
Vrata sa prozora koji omogućava posmatranje unutrašnjosti uredjaja, silikonska zaptivka