LABORATORIJSKA FILTRACIJA, FILTER PAPIRI, SYRINGE FILTERI, MEMBRAN FILTERI

-Syringe filteri sterilni i nesterilni NAYLON;PTFE;MCE;PVDF;CA;PES;GLASS FIBER

-Blotting filter; NAYLON; PTFE; MCE; PVDF; CA; PES membran filter.

-Viale 2 ml i 4 ml bela i braon, sa septom i bez septe.

– Membran filter na traci za dispenzer sterilni i nesterilni NAYLON; PTFE; MCE; CA; CN; GLASS FIBER.

-Kvalitativni I kvantitativni filter papir Ø90mm; Ø110mm; Ø125mm; Ø150mm; Ø185mm;(Spora, srednja i brza filtracija).

-GLASS FIBER MEMBRAN FILTER.