KALIBRATOR PROTOKA- MIKROKONTROLERSKI DIGITALNI KONTROLNI MERAČ PROTOKA VAZDUHA – TIP DKMP – 1_5G_V1

Uređaj kompatibilan sa svim Aparatima za uzorkovanje vazduha protoka do 3,000 [l/min]

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Merni opseg: 0,001 do 3,000 [l/min], OPCIONO do 50,000 [l/min],
 • Način merenja: kontinualno u celom opsegu,
 • Napajanje: ~ 230 [V]AC,
 • Visoka osetljivost uredjaja,
 • Visoka tačnost i niska merna nesigurnost,
 • Poseduje mogućnost povezivanja sa raznim uredjajima,
 • Jednostavno programsko okruženje,
 • Softver na srpskom jeziku,
 • Memorisanje izmerenih vrednosti: do 10 vrednosti.

 

DKMP-1 je mikrokontrolerski upravljan kontrolni merač malih protoka vazduha. U zavisnosti od mernog opsega protoka proizvodi se više tipova.

U zajedničkom kućištu smešteni su senzor protoka, mikrokontrolerska štampana ploča koja upravlja radom uredjaja, digitalni displej za prikaz i tasteri za komunikaciju sa uredjajem.

Uredjaj se može kalibrisati / podesiti u deset tačaka i etalonirati u akreditovanoj laboratoriji.

PRIMENA:

 • za kontrolu ili kalibraciju drugog merila protoka;
 • za proveru protoka merila ugradjenih u razne aparate, uredjaje i instalacije.

Putem creva i odgovarajućih priključaka, priključuje se na usisnu / potisnu granu instalacije drugog merila protoka ili aparata za koji je potrebno izvršiti proveru ili podešavanje protoka vazduha.

Nakon priključenja na aparat (uredjaj) koji ima vazdušnu pumpu protok se može kontinualno meriti, očitavati i uporedjivati. U slučaju povezivanja sa merilom protoka bez izvora strujanja vazduha potrebno je u sistem povezati vazdušnu pumpu.

Poseduje mogućnost memorisanja rezultata merenja protoka sa datumom i vremenom merenja. Memorisanje se obavlja pojedinačno u datom trenutku do deset vrednosti. Čuvanje memorisanih podataka je obezbedjeno i nakon isključenja napajanja sve dok se ne poništi ručno, na način koji to može učiniti samo obučeno lice.

Uz uređaj se isporučuje mrežni napojni kabl, crevo i priključci za povezivanje, uverenje o etaloniranju i uputstvo za rad na srpskom jeziku.