Julie Z10 Vrhunsko tehnološko dostugnuće SCOPE ELECTRIC INSTRUMENTS

Julie Z10 kalibrisan prema uspostavljene standardne metode za analizu mleka:

 • Roesse Gottlieb – za masti
 • Kildahl – za proteine
 • HPCL – za laktozu
 • Sušenje u komori– za ukupne čvrste materije
 • Krioskopija – za tačku smrzavanja

Julie Z10 je u stanju da analizira širok spektar mleka i mlečnih proizvoda sa izuzetnom preciznošću i ponovljivošću merenih rezultata.

Zahvaljujući svom inovativnom Nano-Optics mernom sistemu, ugrađenom štampaču, 8” ekranu osetljivom na dodir i softveru za prikupljanje podataka SE to je najbolji analizator mleka koji možemo da ponudimo.

Može se kalibrisati za tri proizvoda. Jedna od kalibracija je fabrički napravljena, a druga dva se mogu izvršiti na zahtev kupca kao opciona usluga.

Julie Z10 se može kalibrisati za:

 • *Kravlje mleko
 • *Ovčije mleko
 • *Kozje mleko
 • *Bivolje mleko
 • *Ljudsko mleko
 • *Pasterizovano mleko
 • *UHT mleko
 • *Krema sa sadržajem masti do 50%.
 • *Jogurt sa sveže dodatom kulturom
 • *Kokosovo mleko
 • *Voćno mleko
 • *Iakult
 • *Obrano mleko
 • *Mleko u prahu
 • *Sojino mleko
 • *Surutka
 • *Mešavine za sladoled
Parametar Tačnost parametara (rezolucija) Opseg Konzistentnost opsega (ponovljivost)
Masnoća 0.01% 0.00% – 60.00% ±0.01
SNF 0.01% 0.00% – 60.00% ±0.01
Belančevina 0.01% 0.00% – 25.00% ±0.01
Laktoza 0.01% 0.00% – 25.00% ±0.01
Gustina 0.001% 1.0150-1.0400 g/Sm3 ±0.01
Čvrste materije 0.01% 0.00% – 5.00% ±0.01
Tačka mrznenja 0.001 °C -0.45 °C do 0.55 °C ± 0.001 °C
Dodata voda 0.01% 0.00%- 80% ±0.01
pH 0.01% 0.00 – 14 PH ±0.01
Konduktivnost 0.01% 0.00 – 10Ms/sm ±0.01

Katalog preuzmite ovde >>>