Julie X Savremeni analizator mleka sa jaboljim perfomansima SCOPE ELECTRIC INSTRUMENTS

Julie X ™ je automatski kalibrisan prema uspostavljene standardne metode za analizu mleka:

 • Roesse Gottlieb – za masti
 • Kildahl – za proteine
 • HPCL – za laktozu
 • Sušenje u komori– za ukupne čvrste materije
 • Krioskopija – za tačku smrzavanja

Julie X je analizator mleka sa savremenim Nano-Optics mernim sistemom i moćnim softverom koji mu omogućava da analizira sirovo, standardizovano i prerađeno mleko, surutku, kajmak sa sadržajem masti do 50% i druge mlečne proizvode.

Poseduje ekran osetljiv na dodir od 8” koji čini rad sa instrumentom veoma lakim i praktičnim. Uz pomoć SE Data Collection softvera Julie X može se lako povezati sa računarom.

Može se kalibrisati za tri proizvoda. Jedna od kalibracija je fabrički napravljena, a druga dva se mogu izvršiti na zahtev kupca kao opciona usluga.

Julie X  se može kalibrisati za:

 • *Ovčije mleko
 • *Kozje mleko
 • *Bivolje mleko
 • *Ljudsko mleko
 • *Pasterizovano mleko
 • *UHT mleko
 • *Krema sa sadržajem masti do 50%.
 • *Jogurt sa sveže dodatom kulturom
 • *Kokosovo mleko
 • *Voćno mleko
 • *Iakult
 • *Obrano mleko
 • *Mleko u prahu
 • *Sojino mleko
 • *Surutka
 • *Mešavine za sladoled

 

Parametar Tačnost parametara (rezolucija) Opseg Konzistentnost opsega (ponovljivost)
Masnoća 0.01% 0.00% – 60.00% ±0.01
SNF 0.01% 0.00% – 60.00% ±0.01
Belančevina 0.01% 0.00% – 25.00% ±0.01
Laktoza 0.01% 0.00% – 25.00% ±0.01
Gustina 0.001% 1.0150-1.0400 g/Sm3 ±0.01
Čvrste materije 0.01% 0.00% – 5.00% ±0.01
Tačka mrznenja 0.001 °C -0.45 °C do 0.55 °C ± 0.001 °C
Dodata voda 0.01% 0.00%- 80% ±0.01

Katalog preuzmite ovde >>>