Julie Farmer- MilkoScope Farmer Mali kompaktan analizator mleka SCOPE ELECTRIC INSTRUMENTS

Julie Farmer automatic™ je automatski kalibrisan prema uspostavljene standardne metode za analizu mleka:

 • Roesse Gottlieb – za masti
 • Kildahl – za proteine
 • HPCL – za laktozu
 • Sušenje u komori– za ukupne čvrste materije
 • Krioskopija – za tačku smrzavanja

MilkoScope Farmer je naš najmanji analizator mleka. Može da radi na 220V, 110V i prenosivi -12V napajanje dolazi iz akumulatora automobila ili sličnog izvora. Nakon analize uzorak mleka je odložiti u kontejner za otpad koji se nalazi u kompletu. MilkoScope farmer se može povezati na računar preko kabla i softver.

MilkoScope Farmer ima tri kalibracione tačke.

Može se kalibrisati za tri proizvoda. Jedna od kalibracija je fabrički napravljena, a druga dva se mogu izvršiti na zahtev kupca kao opciona usluga.

MilkoScope Farmer se može kalibrisati za:

 • *Kravlje mleko
 • *Ovčije mleko
 • *Kozje mleko
 • *Bivolje mleko
 • *Pasterizovano mleko
 • *UHT mleko
 • *Surutka

  

Parametar Tačnost parametara (rezolucija) Opseg Konzistentnost opsega (ponovljivost)
Masnoća 0.02% 0.00% – 10.00% ±0.05
SNF 0.02% 0.00% – 10.00% ±0.05
Belančevina 0.02% 0.00% – 10.00% ±0.05
Laktoza 0.02% 0.00% – 10.00% ±0.05
Gustina 0.005% 1.0150-1.0400 g/Sm3 ±0.05
Čvrste materije 0.02% 0.00% – 5.00% ±0.05
Tačka mrznenja 0.001 °C -0.45 °C do 0.55 °C ± 0.002 °C
Dodata voda 0.05% 0.00%- 70% ±0.05

Katalog preuzmite ovde >>>