Julie Expert- MilkoScope Najprodavaniji model SCOPE ELECTRIC INSTRUMENTS

Julie Expert automatic™ je automatski kalibrisan prema uspostavljene standardne metode za analizu mleka:

 • Roesse Gottlieb – za masti
 • Kildahl – za proteine
 • HPCL – za laktozu
 • Sušenje u komori– za ukupne čvrste materije
 • Krioskopija – za tačku smrzavanja

MilkoScope Ekpert je naš najprodavaniji analizator mleka zbog svoje prenosivosti i sposobnosti da reši probleme koji se mogu pojaviti na lokaciji.

MilkoScope Ekpert Automatic je vremenom dokazao svoje mogućnosti. To je najprodavaniji analizator u našem katalogu zbog svoje kompaktne veličine, integrisanog Mars senzora, preciznih rezultata i niske cene. Opremljen je automatizovanom pipetom koja omogućava automatski početak analize, bez pritiska na dugme. Po želji kupca može biti opremljen kablom za napajanje iz utičnice za automobilski upaljač.

Softver instrumenta signalizira porukom na ekranu i zvučnim signalom kada postoji potreba za čišćenjem, što je takođe potpuno automatizovano. Jedinica se može povezati sa računarom preko kabla i softvera koji je sastavni deo kompleta.

MilkoScope Ekpert Automatic ima tri kalibracione tačke.

Može se kalibrisati za tri proizvoda. Jedna od kalibracija je fabrički napravljena, a druga dva se mogu izvršiti na zahtev kupca kao opciona usluga.

MilkoScope Ekpert Automatic se može kalibrisati za:

 • *Kravlje mleko
 • *Ovčije mleko
 • *Kozje mleko
 • *Bivolje mleko
 • *Pasterizovano mleko
 • *UHT mleko
 • *Surutka

 

Parametar Tačnost parametara (rezolucija) Opseg Konzistentnost opsega (ponovljivost)
Masnoća 0.05% 0.00% – 10.00% ±0.02
SNF 0.05% 0.00% – 10.00% ±0.02
Belančevina 0.05% 0.00% – 10.00% ±0.02
Laktoza 0.05% 0.00% – 10.00% ±0.02
Gustina 0.005% 1.0150-1.0400 g/Sm3 ±0.02
Čvrste materije 0.05% 0.00% – 5.00% ±0.02
Tačka mrznenja 0.005 °C -0.45 °C do 0.55 °C ± 0.001 °C
Dodata voda 0.05% 0.00%- 70% ±0.05

Katalog preuzmite ovde >>>