Julie C5 automatic™ MilkoScope Za laboratorijsku upotrebu i analizu SCOPE ELECTRIC INSTRUMENTS

Julie C5 automatic™ je automatski kalibrisan prema uspostavljene standardne metode za analizu mleka:

 • Roesse Gottlieb – za masti
 • Kildahl – za proteine
 • HPCL – za laktozu
 • Sušenje u komori– za ukupne čvrste materije
 • Krioskopija – za tačku smrzavanja

Julie C5 Automatic je kompaktni analizator mleka, pogodan za laboratorijsku upotrebu u velikim pogonima za preradu mleka, kao i sertifikovanim laboratorijama. Idealan je za analizu svih vrsta životinjskog mleka, biljnog ekstrahovanog mleka i nekih dodatnih proizvoda.

Analize su automatske putem potpuno automatizovane pipete, bez pritiskanja bilo kakvog dugmeta. Posle analize izmereni uzorak se ne vraća u posudu za uzorke, već se ispire u kontejner za otpad. Ovo doprinosi dobroj doslednosti i ponovljivosti rezultata.

Nakon što se jedinica neprekidno koristi neko vreme, Julie C5 signalizira potrebu za čišćenjem tako što prikazuje poruku i proizvodi zvučni signal.

Julie C5 je takođe opremljen štampačem za štampanje izmerenih rezultata.

Julie C5 Automatic ima tri kalibracione tačke.

Može se kalibrisati za tri proizvoda. Jedna od kalibracija je fabrički napravljena, a druga dva se mogu izvršiti na zahtev kupca kao opciona usluga.

Julie C5 Automatic se može kalibrisati za:

 • *Kravlje mleko
 • *Ovčije mleko
 • *Kozje mleko
 • *Bivolje mleko
 • *Pasterizovano mleko
 • *UHT mleko
 • *Surutka

 

Parametar Tačnost parametara (rezolucija) Opseg Konzistentnost opsega (ponovljivost)
Masnoća 0.02% 0.00% – 20.00% ±0.02
SNF 0.02% 0.00% – 15.00% ±0.02
Belančevina 0.02% 0.00% – 10.00% ±0.02
Laktoza 0.02% 0.00% – 15.00% ±0.02
Gustina 0.005% 1.0150-1.0400 g/Sm3 ±0.02
Čvrste materije 0.02% 0.00% – 5.00% ±0.02
Tačka mrznenja 0.001 °C -0.45 °C do 0.55 °C ± 0.001 °C
Dodata voda 0.02% 0.00%- 70% ±0.05

Katalog preuzmite ovde >>>