Mega Solution nudi veliki izbor laboratorijske, merne, industrijske i opreme za proizvodnju

Etaloniranje laboratorijske i merne opreme prema standardu SRPS ISO/ IEC 17025/2006

Mikroskopi, spektrofotometri, vage, sušnice, autoklavi, magnetne mešalice, inkubatori, centrifuge, destilatori, peći za žarenje, homogenizatori, vodena kupatila, vakuum pumpe, klima komore, laminarne komore, digestori…

HACCP oprema, termometri, termohigrometri, barometri, pH metri, konduktometri, refraktometri, oksigenometri, radionička merila i alati…

Laboratorijsko staklo, laboratorijska plastika, filter papir, laboratorijski metalni pribor, laboratorijski porcelan, silikonska i gumena creva, sanitetski materijal, prohromske medicinske posude visoke čistoće…

Mega Solution obezbeđuje brz i efikasan servis na osnovu besplatne procene kvara koja je prethodno obavljena, a sve sa ciljem veće i brže dostupnosti aparata klijentu..

 • null

  Nenad Davidović

  Servisiranje elektronske, laboratorijske i opreme u metrologiji

 • null

  Milan Čebzanović

  Menadžer prodaje laboratorijskog stakla, merne i laboratorijske opreme

 • null

  Ivana Megovska-Petković

  Menadžer prodaje mikroskopa,laboratorijske opreme,servisiranja i etaloniranja

 • null

  Vesna Đukić

  Komercijalni sektor za pravna lica i on-line prodaju

 • null

  Branislava Radisavljević

  Mašinski inženjer. Tehnički direktor za proizvodnju, servis i kalibraciju

 • null

  Marija Jakšić

  Menadžer prodaje i marketinga
  AU COSMOPHARM

ISO-9001-2015
ISO-14001-2015
Mega-Solution-9001-2022
Mega-Solution-14001-2022
NAC-17021-MS