DIGITALNE BIRETE VITLAB

Dug radni vek sa dve lako zamenjive mikro baterije od 1.5V.
Velike, lako čitljive cifre.
Jednostavno podešavanje preko dugmića.
Kontinuirano snabdevanje razvijenom dvoklipnom pumpom.
Teleskopska cev za pražnjenje koja se može podesiti i po visini i po dužini.
Kontinuirana i precizna regulacija brzine titracije pomoću velikog praktičnog točkiča.
Smanjen otpad titranta sa inovativnim recirkulacijskim ventilom.
Slobodno se rotira za 360°C na boci u pogodan položaj.
Podesiva na boce različitih veličina.
Teleskopska usisna cev koja se može izvući prilagodjava biretu bocama različite visine.

VITLAB kontinuirana bireta sa vrhom boce omogućava kontinuiranu titraciju, koja dovodi do brzih, praktičnih i tačnih rezultata. Ugaoni ekran prikazuje titraciju u 4 pozicije, obim u velikim lako čitljivim brojevima što pojednostavljuje rad. Okretanje dva ručna točka neprekidno snabdevaju medijum za titraciju i način bez pulsa preko specijalno razvijene dvoklipne pumpe. Procedure punjenja nisu potrebne. Ova inovativna tehnologija povećava bezbednost; svojim kompaktnim dizajnom i niskim središtem gravitacije smanjuje rizik od prevrtanja, posebno kod manjih boca. Visina i dužina cevi za pražnjenje se može podesiti, što omogućava siguran rad i sa kratkim i sa visokim bocama. Inovativni sistem recirkulacije sprečava gubitak reagensa i smanjuje rizik od prskanja. Sa funkcijom kalibracije koja je jednostavna za upotrebu, VITLAB kontinuirano ispunjava odgovarajuće zahteve za praćenje opreme za ispitivanje bez zastoja instrumenta. Granice greške su ispod onih navedenih u DIN EN ISO 8655-3 standardu, čak i za delimične količine. VITLAB stalno ima oznaku DE-M. Takodje dostupno sa Dakks sertifikatom o kalibraciji.
Modeli: cat no. 1620506, 2,5ml opseg: 0.2 at 25 ml, CV ≤ % 0.1 at 25 ml
Modeli: cat no. 1620507, 2,5ml opseg: 0.2 at 50 ml, CV ≤ % 0.1 at 50 ml