MIKROPIPETA VARIJABILNA M SERIJE SA ŠIROKIM SPEKTROM I PRECIZNIM DOZIRANJEM MODEL M2.5, JOANLAB

Mala težina, ergonomski dizajn.
Digitalni ekran jasno čita podešavanje jačine zvuka.
Široki opseg merenja, 0.1µl do 10000µl.
Može se u potpunosti autoklavirati.
Keramički klip, visoka otpornost na koroziju.
PTFE prsten, pogodniji za upotrebu.

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 0.1-2.5µl
Test kapacitet: 1.25µl
Vrh: 10µl
Povećanje: 0.05µl
Greška u preciznosti: +-3.00%
Ponavljajuća greška:+-3.00%

MIKROPIPETA VARIJABILNA M SERIJE SA ŠIROKIM SPEKTROM I PRECIZNIM DOZIRANJEM MODEL M10, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 0.5-10µl
Test kapacitet: 5µl
Vrh: 10µl
Povećanje: 0.1µl
Greška u preciznosti: +-1.50%
Ponavljajuća greška:+-0.80%

MIKROPIPETA VARIJABILNA M SERIJE SA ŠIROKIM SPEKTROM I PRECIZNIM DOZIRANJEM MODEL M20, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 2-20µl
Test kapacitet: 10µl
Vrh 200µl
Povećanje: 0.5µl
Greška u preciznosti: +-1.20%
Ponavljajuća greška: +-0.40%

MIKROPIPETA VARIJABILNA M SERIJE SA ŠIROKIM SPEKTROM I PRECIZNIM DOZIRANJEM MODEL M50, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 5-50µl
Test kapacitet: 25µl
Vrh 200µl
Povećanje: 0.5µl
Greška u preciznosti: +-0.90%
Ponavljajuća greška:+-0.30%

MIKROPIPETA VARIJABILNA M SERIJE SA ŠIROKIM SPEKTROM I PRECIZNIM DOZIRANJEM MODEL M100, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 10-100µl
Test kapacitet: 50µl
Vrh 200µl
Povećanje: 1µl
Greška u preciznosti: +-1.00%
Ponavljajuća greška:+-0.15%

MIKROPIPETA VARIJABILNA M SERIJE SA ŠIROKIM SPEKTROM I PRECIZNIM DOZIRANJEM MODEL M200, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 20-200µl
Test kapacitet: 100 µl
Vrh 200µl
Povećanje: 1µl
Greška u preciznosti: +-0.70%
Ponavljajuća greška: +-0.15%

MIKROPIPETA VARIJABILNA M SERIJE SA ŠIROKIM SPEKTROM I PRECIZNIM DOZIRANJEM MODEL M1000, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 100-1000µl
Test kapacitet: 500 µl
Vrh 1000µl
Povećanje: 5µl
Greška u preciznosti: +-0.80%
Ponavljajuća greška: +-0.20%

MIKROPIPETA VARIJABILNA M SERIJE SA ŠIROKIM SPEKTROM I PRECIZNIM DOZIRANJEM MODEL M5000

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 1000-5000µl
Test kapacitet: 2500 µl
Vrh 5000µl
Povećanje: 50µl
Greška u preciznosti: +-0.60%
Ponavljajuća greška: +-0.15%

MIKROPIPETA VARIJABILNA M SERIJE SA ŠIROKIM SPEKTROM I PRECIZNIM DOZIRANJEM MODEL M10000, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 2-10ml
Test kapacitet: 5ml
Vrh: 10ml
Povećanje: 0.1ml
Greška u preciznosti: +-1.20%
Ponavljajuća greška: +-0.20%

P SERIJA KOMPLETNA AUTOKLAVIRAJUĆA MIKROPIPETA, JOANLAB

Mala težina, ergonomski dizajn.
Digitalni ekran jasno čita podešavanje jačine zvuka.
Široki opseg merenja, 0.1µl do 10000µl.
Sa novim materijalom, može se u potpunosti autoklavirati.
Keramički klip, visoka otpornost na koroziju.
PTFE prsten, pogodniji za upotrebu.

P SERIJA KOMPLETNA AUTOKLAVIRAJUĆA MIKROPIPETA MODEL P10, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 0.5-10µl
Test kapacitet: 5µl
Vrh: 10µl
Povećanje: 0.1µl
Greška u preciznosti: +-1.00%
Ponavljajuća greška: +-1.00%

P SERIJA KOMPLETNA AUTOKLAVIRAJUĆA MIKROPIPETA MODEL P20, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 2-20µl
Test kapacitet: 10µl
Vrh: 200µl
Povećanje: 0.5µl
Greška u preciznosti: +-1.00%
Ponavljajuća greška: +-1.00%

P SERIJA KOMPLETNA AUTOKLAVIRAJUĆA MIKROPIPETA MODEL P50, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 5-50µl
Test kapacitet: 25µl
Vrh: 200µl
Povećanje: 0.5µl
Greška u preciznosti: +-0.90%
Ponavljajuća greška: +-0.60%

P SERIJA KOMPLETNA AUTOKLAVIRAJUĆA MIKROPIPETA MODEL P100, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 10-100µl
Test kapacitet: 50µl
Vrh: 200µl
Povećanje: 1µl
Greška u preciznosti: +-1.00%
Ponavljajuća greška: +-0.40%

P SERIJA KOMPLETNA AUTOKLAVIRAJUĆA MIKROPIPETA MODEL P200, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 20-200µl
Test kapacitet: 100µl
Vrh: 200µl
Povećanje: 1µl
Greška u preciznosti: +-0.80%
Ponavljajuća greška: +-0.30%

P SERIJA KOMPLETNA AUTOKLAVIRAJUĆA MIKROPIPETA MODEL P1000, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 100-1000µl
Test kapacitet: 500µl
Vrh: 1000µl
Povećanje: 5µl
Greška u preciznosti: +-0.70%
Ponavljajuća greška: +-0.25%

P SERIJA KOMPLETNA AUTOKLAVIRAJUĆA MIKROPIPETA MODEL P5000, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 1000-5000µl
Test kapacitet: 2500µl
Vrh: 5000µl
Povećanje: 50µl
Greška u preciznosti: +-0.60%
Ponavljajuća greška: +-0.30%

P SERIJA KOMPLETNA AUTOKLAVIRAJUĆA MIKROPIPETA MODEL P10000, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Opseg kapaciteta: 2-10ml
Test kapacitet: 5ml
Vrh: 10ml
Povećanje: 0.1ml
Greška u preciznosti: +-1.20%
Ponavljajuća greška: +-0.30%

VIŠEKANALNA PIPETA SA DIGITALNIM DISPLEJEM, 8 KANALA, VRH MOŽE DA SE ROTIRA ZA 360 STEPENI MODEL M8-10, JOANLAB

Glava za doziranje se rotira za optimalnu pogodnost pipetiranja.
Konusni sklopovi vrha od složenog materijala omogućavaju laku popravku i održavanje.
Može se koristiti sa univerzalnim nastavcima za pipete.

Tehničke specifikacije:
Vrsta: 8 kanala
Opseg kapaciteta: 0.5-10µl
Vrh: 10µl
Povećanje: 0.1µl
Test kapacitet: 5µl
Dozvoljena maksimalna greška: 2.50% 0.125

VIŠEKANALNA PIPETA SA DIGITALNIM DISPLEJEM, 8 KANALA, VRH MOŽE DA SE ROTIRA ZA 360 STEPENI MODEL M8-50, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Vrsta: 8 kanala
Opseg kapaciteta: 5-50µl
Vrh: 200µl
Povećanje: 0.5µl
Test kapacitet: 25µl
Dozvoljena maksimalna greška: 1.50% 0.375

VIŠEKANALNA PIPETA SA DIGITALNIM DISPLEJEM, 8 KANALA, VRH MOŽE DA SE ROTIRA ZA 360 STEPENI MODEL M8-300, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Vrsta: 8 kanala
Opseg kapaciteta: 50-300µl
Vrh: 300µl
Povećanje: 5µl
Test kapacitet: 150µl
Dozvoljena maksimalna greška: 1.00% 1.500

VIŠEKANALNA PIPETA SA DIGITALNIM DISPLEJEM, 12 KANALA, VRH MOŽE DA SE ROTIRA ZA 360 STEPENI MODEL M12-10

Tehničke specifikacije:

Vrsta: 12 kanala
Opseg kapaciteta: 0.5-10µl
Vrh: 10µl
Povećanje: 0.1µl
Test kapacitet: 5µl
Dozvoljena maksimalna greška: 2.50% 0.125

VIŠEKANALNA PIPETA SA DIGITALNIM DISPLEJEM, 12 KANALA, VRH MOŽE DA SE ROTIRA ZA 360 STEPENI MODEL M12-50, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Vrsta: 12 kanala
Opseg kapaciteta: 5-50µl
Vrh: 200µl
Povećanje: 0.5µl
Test kapacitet: 25µl
Dozvoljena maksimalna greška: 1.50% 0.375

VIŠEKANALNA PIPETA SA DIGITALNIM DISPLEJEM, 12 KANALA, VRH MOŽE DA SE ROTIRA ZA 360 STEPENI MODEL M12-300, JOANLAB

Tehničke specifikacije:
Vrsta: 12 kanala
Opseg kapaciteta: 50-300µl
Vrh: 300µl
Povećanje: 5µl
Test kapacitet: 150µl
Dozvoljena maksimalna greška: 1.00% 1.500